Reglement

Dit is het algemene reglement van Tennisvereniging Sambeek. Mocht je vragen hebben over dit reglement kan je contact opnemen met [email protected]
 
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder de banen:
de tennisbanen gelegen aan de Pastoor van Berkelstraat 4b te Sambeek.
 
Artikel 2 
Op de banen is het dragen van tennisschoeisel en tenniskleding verplicht.
 
Artikel 3 
De speeltijden zijn dagelijks van 07.00 uur - 23.00 uur, met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de vereniging.
 
Artikel 4 
Het beoefenen van andere sporten dan de tennissport op de banen is verboden.
 
Artikel 5 
Als de banen niet toegankelijk zijn, wordt dit op de website en aan het hek van de tennisbaan op een bord kenbaar gemaakt.
 
Artikel 6 
De medewerkers van de onderhoudscommissie hebben altijd toegang tot de banen, zodat ze de gelegenheid hebben tot het verrichten van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.
 
Artikel 7 
Niet tennisspelende personen behoren niet op de baan te komen.
Ook is het verboden honden of andere huisdieren onaangelijnd op het tennispark te laten lopen en deze dieren hun behoefte te laten doen op het tennispark.
 
Artikel 8
Het is alleen dan toegestaan om met een introducé te tennissen als men van te voren een introductiekaart heeft gehaald. Zo'n kaart kan men tegen betaling halen bij één van de daarvoor aangewezen adressen. Het kaartje is één dag geldig en geeft de introducé dezelfde rechten als een lid. Voorwaarde is, dat de introducé speelt met of tegen een lid van T.V.S.
 
Artikel 9
Men heeft recht op 60 minuten speeltijd bij een dubbelspel en 45 minuten bij een enkelspel. Het digitaal afhangbord is daarvoor geldend. Wanneer er geen nieuwe gegadigden zijn voor de baan, mag men doorspelen totdat men afgehangen wordt.
 
Artikel 10 
Reserveren van de banen dient men te doen met het daarvoor bestemde digitaleafhangbord. Alleen met behulp van een geldige lidmaatschapskaart kan men een bepaalde baan reserveren. Spelen zonder lidmaatschapskaart kan tot gevolg hebben dat men van een baan wordt verwijderd.
Wanneer men reserveert is men verplicht op het tenniscomplex te blijven (de inslagmuur behoort ook tot het tenniscomplex).
Men mag 5 minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd de baan betreden, mits deze vrij is.
Het is niet toegestaan om dezelfde baan of een andere baan te reserveren voor de direct daaropvolgende speelperiode van 60 of 45 minuten. Wanneer er wachtenden zijn is het verboden bij het verstrijken van de speeltijd  te veranderen van baan, ook al gaat men met een ander spelen. Men mag hiervoor ook geen andere leden van de baan sturen.
Wanneer er veel wachtende spelers zijn is men verplicht te dubbelen.
Bij aanvang van de gereserveerde tijd moet men direct naar de baan gaan die men heeft gereserveerd.
 
Artikel 11 
Door het bestuur worden banen gereserveerd voor lessen, toernooien etc. De reserveringen worden bekend gemaakt op het mededelingen- en/of afhangbord.
 
Artikel 12 
Tijdens de winterperiode wordt op 3 van de 5 banen een baanreservering gehanteerd. Via inschrijving kan men een baan reserveren op vaste tijden.
Aankondiging van de inschrijving met de desbetreffende spelregels worden in het clubblad gepubliceerd. Indien men een baan reserveert, dient men op tijd aanwezig te zijn. Indien de spelers niet op tijd aanwezig zijn, mag de baan door andere spelers in gebruik worden genomen.Men mag niet met de lidmaatschapskaart afhangen van spelers die (nog)niet aanwezig zijn.
 
Artikel 13 
Voorkeursrecht: om te bevorderen dat de beschikbare speeltijd zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld, geldt op bepaalde tijden een voorkeursrecht voor senioren en junioren.
1. Op werkdagen tot 19.00 uur gelijke rechten op alle banen voor jeugd, junioren en senioren.
2. Zaterdagen, zon- en feestdagen: gehele dag op alle banen gelijke rechten voor jeugd, junioren en senioren.
3. Op werkdagen na 19.00 uur:
- gelijke rechten voor junioren en senioren.
- Jeugdleden mogen uitsluitend spelen als de banen geheel vrij zijn. Spelende junioren en senioren hoeven de baan dus niet voor jeugdleden te verlaten.
Jeugdleden: leden die nog in het basisonderwijs zitten.
Juniorleden: leden die voortgezet onderwijs volgen, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Seniorleden: leden vanaf 18 jaar.
Combinaties jeugd-senioren of jeugd-junioren zijn normaal toegestaan op werkdagen tot 18.00 uur en op zaterdagen en zon- en feestdagen (zie 1 en 2). Verder alleen als er banen vrij zijn.
De combinaties junioren-senioren hebben op werkdagen na 18.00 uur gelijke rechten als seniorencombinaties.
 
Artikel 14 
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Ook nemen zij geen verantwoording voor ontvreemde of verloren eigendommen van leden of bezoekers.
 
Artikel 15
Het bestuur kan eenieder, die handelt in strijd met dit reglement, van de baan verwijderen en een eventuele schorsing opleggen.
 
Artikel 16
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 576 383

Adres

Pastoor van Berkelstraat 4b
5836 BJ Sambeek

KVK-nummer

40215215