Training informatie

De trainingen worden gegeven op het tennispark van Tennisvereniging Sambeek, Pastoor van Berkelstraat 4. De trainingen worden verzorgd door Sport Events Detachering BV Noord-Brabant te Lieshout. Bij ziekte of verhindering kan de training door een collega van hen verzorgd worden. De meivakantie kan gebruikt worden om de continuïteit van de lessen te waarborgen in verband met uitval door officiële feestdagen. Tijdens de trainingscyclus lopen we met de trainingen, voor wat betreft planning, mee met het schooljaar en bieden we de mogelijkheid om direct in te schrijven om een heel jaar te kunnen trainen (32 lessen), maar ook inschrijven voor een half jaar is mogelijk.
 
De trainingen voor een groep van vier personen duren bij de senioren 60 minuten. Hierbij dienden de laatste 5-10 minuten voor nabespreking en wissel. Is de groepsgrootte kleiner, dan is de trainingstijd naar rato. Indien de mogelijkheid zich voordoet om langere trainingstijden aan te bieden met het hierbij behorende hogere tarief zal dit vooraf aan iedereen kenbaar gemaakt worden. Iedereen is dan in de gelegenheid om aan te geven of ze hiervan gebruik willen maken. 
 
Lid zijn van de Tennisvereniging Sambeek is een vereiste om te kunnen deelnemen aan de trainingen. Inschrijvingen kunnen tot twee weken voor aanvang van de trainingen kosteloos schriftelijk geannuleerd worden. Bij annulering na deze periode worden de kosten die de vereniging moet maken om dit te honoreren doorberekend aan de betreffende leden. 
 
Verhindering of lesuitval
Of een training doorgang kan vinden wordt beoordeeld door de trainer. Voor iedere 2 trainingen die uitvallen vanwege weersomstandigheden wordt 1 training ingehaald in de inhaalweken met een maximum van 2 lessen. 
 
Bij het uitvallen van trainingen vanwege verhindering van de trainer worden deze trainingen volledig ingehaald (waar mogelijk al eerder en anders in de inhaalweken). Bij het niet doorgaan van een training zal de trainer of de trainingscoördinator op de hoogte brengen. 
 
Eigen risico
Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico, d.w.z. Sport Events Detachering BV Noord-Brabant noch Tennisvereniging TV Sambeek kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit het volgen van tennislessen.
 
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met de trainingscoördinator, Jeanette Verstraaten middels e-mail: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 576 383

Address

Pastoor van Berkelstraat 4b
5836 BJ Sambeek