Update onderzoek padelbanen

02 januari 2023

Padel
Een tijd terug is er door het bestuur een enquête gehouden onder de leden van de club hoe zij staan ten aanzien van het aanbieden van padel aan de leden van TV Sambeek. Uit de resultaten bleek dat er voldoende animo is voor padel om dit verder te onderzoeken. Een werkgroep padel is hiermee aan de slag gegaan. 

Gelet op het toenemende aantal tennisleden (met inmiddels een derde trainingsavond), het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van het tennispark (meer grond), de drukke competitie-invulling en de woonhuizen op korte afstand heeft de werkgroep de conclusie getrokken dat padelbanen op het tennispark niet realistisch is. Met name de afstand tot de woningen (in verband met geluid) is een sterke bepalende factor. Er wordt minimaal 150 tot 200 meter afstand tot woningen geadviseerd en dat is niet haalbaar op het tennispark. 
 
Dit betekent niet het einde van de werkgroep. De werkgroep gaat nu kijken welke alternatieven er zijn. Hierbij gaat de aandacht in eerste instantie uit naar een eventuele samenwerking met buurverenigingen. Hoe dit er precies uit gaat zien en wat dit betekent, daar gaat de werkgroep verder mee aan de slag. We blijven de ontwikkelingen komende tijd in onze omgeving actief volgen. Zodra er nieuwe mogelijkheden zijn of ontwikkelingen vanuit de werkgroep, wordt dit weer gecommuniceerd.   

Met vriendelijke groet,
De werkgroep padel

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 485 576 383

Address

Pastoor van Berkelstraat 4b
5836 BJ Sambeek

KVK-nummer

40215215